Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa na stronie internetowej poświęconej szkoleniom dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Szkolenia te realizowane są przez firmę PM Group Sp.J., na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szkolenia te realizowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy szkoleń:

 • uzyskają kompetencje  pozwalające na podjęcie pracy w charakterze SORE,
 • zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju,
 • rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, prowadzonych w oparciu o ustandaryzowane roczne plany wspomagania szkoły - ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i w określonym celu,
 • wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian w toku realizacji rocznych planów wspomagania szkoły.

 

Szkolenia adresowane są do osób, które będą pełniły funkcję Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Są pracownikami instytucji wsparcia szkoły, tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

 

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • idea i metody rozwoju organizacyjnego (ang. Organizational Development),
 • uwarunkowanie i mechanizmy zmiany organizacyjnej na wszystkich poziomach funkcjonowania szkoły,
 • rola, zadania i kompetencje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji,
 • kluczowe wyzwania rozwojowe polskich szkół,
 • diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, m.in. w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonej przez system nadzoru pedagogicznego oraz o realizowane przez SORE w szkołach procesy diagnostyczne,
 • formułowanie celów procesów rozwojowych i kontraktowanie ich realizacji w ramach standardowych rocznych planów wspomagania szkoły,
 • realizacja standardowych rocznych planów wspomagania szkoły,
 • metody i narzędzia tworzenia lokalnych międzyszkolnych sieci współpracy,
 • skuteczna współpraca w zespołach.

W ramach szkoleń, zgodnie z zamówieniem, Wykonawca zapewnia:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów,
 • Blok wykładowo-warsztatowy,
 • Materiały szkoleniowe, w postaci wydruku prezentacji multimedialnej,notatnika i długopisu,
 • Wyżywienie uczestników w trakcie każdego dnia szkolenia, w postaci:
  - przerw kawowych, w skład których wchodzi: kawa, herbata, soki, woda, ciastka, ciasto, owoce,
  - obiadu, w tym: zupa, dwa dania główne do wyboru, w tym danie wegetariańskie, deser oraz kawa, herbata, soki, woda,
 • Noclegi w obiekcie spełniającym co najmniej standardy hotelu 2-gwiazdkowego, w pokojach nie większych niż 2-osobowe. Hotel musi się znajdować w tym samym miejscu co sala, w której odbywa się szkolenie, lub w odległości nie większej niż 1000 m od sali szkoleniowej
 • Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.