Strona główna
Strona główna
O firmie PM Group
Referencje z przeprowadzonych projektów szkoleniowych
Organizacja szkoleń zamkniętych
Kontakt
Terminy szkoleńPrzeprowadzone przez nas projektyPozyskiwanie funduszy unijnychBadanie markietingowee-LearningCall CenterWynajem saliAnkieta
Informacja o szkoleniu
Nr szkolenia: 100% dofinansowane
Miejsce: Firma klienta
Województwo: warmińsko-mazurskie
Rozpoczęcie szkolenia: 2013-09-01
Zakończenie szkolenia: 2013-09-30
Dokumenty do pobrania: Zagadnienia na doradztwo
Zgłoszenie uczestnika
Imię i nazwisko:
E-mail:
Ilość osób:
Firma/Instytucja:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Doradztwo z zakresu nowego podejścia do zamówień publicznych (warmińsko-mazurskie) Szkolenie finansowane ze środków UE


 

Doradztwo realizowane w ramach "Usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych" ma na celu podniesienie wiedzy nt. stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych; zwiększenie zainteresowania u przedsiębiorców z sektora MŚP ubieganiem się o zamówienia publiczne; podniesienie świadomości w zakresie możliwości, jakie daje Prawo zamówień publicznych. Doradztwo będzie prowadzone w formie spotkań bezpośrednich – indywidualnych lub grupowych – w siedzibie klienta.


Doradztwo... warto skorzystać

 • Doradztwo odbywa się w siedzibie przedsiębiorstwa.
 • Temat doradztwa wskazuje klient w opraciu o swoje potrzeby.
 • Terminy spotkań są zawsze konsultowane z klientem.

Pełen katalog zagadnień w ramach doradztwa znajdziecie Państwo  TUTAJ


Jaki jest koszt doradztwa?

Koszt za każdą godzinę doradztwa to 120zł.
Dzięki pomocy de minimis uzyskujecie Państwo 100% dofinansowania.


Kto może skorzystać z doradztwa?

 • Instytucje szkoleniowe (w tym stowarzyszenia i fundacje) realizujące dla przedsiębiorców szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
 • Doradcy (w tym kancelarie radcowskie oraz adwokackie) udzielający dla przedsiębiorców usługi w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość, w tym KSU (Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU);
 • Podmioty będące Regionalnymi Ośrodkami EFS;

Co należy zrobić aby skorzystać z doradztwa?

 • Dostarczyć do Wykonawcy poprawnie wypełnioną dokumentację uczestnictwa w doradztwie.
 • Przedstawić informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji!


Jak można zgłaszać chęć skorzystania z doradztwa?

Osobiście w Biurze Usługi:  ul. Legionowa 28 lok. 101; 15-281 Białystok

Telefonicznie lub mailowo:

 1. Monika Waszczuk
  tel. 537 063 456, e-mail: monika.waszczuk@szkolenia-polska.pl 
 2. Katarzyna Skreczko
  tel. 533 979 810, e-mail: katarzyna.skreczko@szkolenia-polska.pl

Doradztwo jest realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach "Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu nowego podejścia do zamówień publicznych", w ramach Projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, w ramach Działania 2.1, poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 Aby się zapisać na szkolenie, wypełnij poniższy formularz:

Rejestracja uczestnika

Imię i nazwisko:
E-mail:
Firma/Instytucja:
Ilość osób:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.