Strona główna
Strona główna
O firmie PM Group
Referencje z przeprowadzonych projektów szkoleniowych
Organizacja szkoleń zamkniętych
Kontakt
Terminy szkoleńPrzeprowadzone przez nas projektyPozyskiwanie funduszy unijnychBadanie markietingowee-LearningCall CenterWynajem saliAnkieta
Informacja o szkoleniu
Nr szkolenia: 1/OWJ/Kr/E/10
Miejsce: Kraków
Województwo: małopolskie
Koordynator: Aneta Pełszyńska
E-mail: Wyślij wiadomość
Czas trwania szkolenia: 16 dni; 8 godzin dziennie (8:00-16:00)
Rozpoczęcie szkolenia: 2010-02-11
Zakończenie szkolenia: 2010-03-31
Zgłoszenie uczestnika
Imię i nazwisko:
E-mail:
Ilość osób:
Firma/Instytucja:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym Szkolenie finansowane ze środków UE


Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej” realizowany pod nadzorem polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

   Zapraszamy Państwa na kurs współfinansowany przez Unię Europejską, którego tematem jest:

Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

    Kurs przygotowuje uczestników szkolenia w szczególności na praktyczną naukę jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym oraz kładzie nacisk na bezpieczną wymianę butli gazowych propan-butan w wózkach napędzanych gazem.
   Na zakończenie kursu przewidziano egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który daje możliwość uzyskania uprawnień do obsługi wózków używanych do przemieszczania ładunków.

Program szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • zapoznanie się z budową i zasadą działania wózków różnych typów, co pozwoli na ich prawidłową eksploatację,

 • opanowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka,

 • uzyskanie wiadomości i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem,

 • dysponowanie wiedzą o zagrożeniach jakie mogą wystąpić podczas wymiany butli,

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

 • nabycie uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan-butan przy wózkach jezdniowych.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 • chcą nabyć odpowiednie kwalifikacje uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym,

 • chcą zdobyć wiedzę dotyczącą przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • będą wymieniały butle gazowe w wózkach napędzanych gazem,

 • są przedsiębiorcami, którzy mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • są pracownikami tych przedsiębiorców zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

 

Czas trwania szkolenia: 16 dni (128 godzin)

Miejsce szkolenia: Kraków

Harmonogram:

11,12,18,19,25,26 lutego 2010 r.    

4,5,11,12,18,19,24,25,26,31 marca 2010 r.   

 

W trakcie trwania szkolenia zapewniamy:

 • wykwalifikowanych trenerów,

 • blok wykładowo-warsztatowy,

 • profesjonalnie przygotowane materiały,

 • projektowy certyfikat ukończenia szkolenia,

 • możliwość zdawania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),

 • poczęstunek w trakcie trwania szkolenia.

Koszt szkolenia:

Cena bez dofinansowania: 1 964,28

Cena po dofinansowaniu z EFS w 80% to 314,29 zł

Cena po dofinansowaniu z EFS w 100% to 0 zł (wkład w wynagrodzeniu - szczegółów udziela konsultant)

 

Koordynator:

Aneta Pełszyńska: konsultant ds. projektów

Kontakt:

Anna Lewandowska, tel. 085-744-01-63, anna.lewandowska@szkolenia-polska.pl

 

Zapraszamy do rejestracji na powyższy kurs.

    Po wypełnieniu poniższych rubryk system zapisze dane teleadresowe, dzięki czemu będziemy mieli możliwość przekazania Państwu szczegółów dotyczących tego kursu.Aby się zapisać na szkolenie, wypełnij poniższy formularz:

Rejestracja uczestnika

Imię i nazwisko:
E-mail:
Firma/Instytucja:
Ilość osób:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.